Espaiblanch termes i condicions d’ús

En compliment del que es disposa en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les dades personals que faciliti s’integraran en un fitxer, responsabilitat de Espai Blanch, amb l’única finalitat de gestionar el servei de demanda de pressupost sol·licitat. La finalitat d’aquest fitxer és la tramitació de la sol·licitud realitzada, estant prevista la cessió de les seves dades de caràcter personal en els casos que resulti necessari, actuant conforme al sol·licitat. S’informa així mateix que Espai Blanch no comunicarà les dades a tercers sense el seu consentiment, excepte en aquells casos previstos en la Llei. Es garanteix que les dades seran protegides amb la màxima privadesa i confidencialitat conforme a la normativa de protecció de dades.

 

Conformi l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, Vè. pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita i acompanyada de fotocòpia del DNI, o document equivalent dirigida a Espai Blanch a Avinguda PaïsosCatalans 38, cp.43202 de Reus (Tarragona) o al correu electrònic espaiblanch@espaiblanch.cat.