Casa 14N

Situada en la intersecció de dos carrers, es planteja a petició dels clients, un habitatge unifamiliar que es desenvolupi solament en planta baixa. Tractant d’optimitzar les prestacions de la parcel·la es genera un pati com a element angular del projecte. A partir d’aquest espai es podrà accedir a l’habitatge desdel carrer i formarà part de la cotidianitat domèstica. Donat que ens trobem a un solar de petites dimensions, resolem l’interior diferenciant les zones per franges paral·leles seguint la seqüència: zona de dia, zona de serveis-instal·lacions, zona de nit. Finalment, la franja de serveis és qui ens dona resposta a la distribució interior funcionant a la vegada de separació i d’equipament domèstic.

Encàrrec

Projecte habitatge unifamiliar

Ús

Residencial

Client

Particular

Any

2017

Ubicació

Passatge Mare de Deu de Guadalupe nº2, 43202 Reus (Tarragona)

Superfície construïda

111.81m2