Vols saber com treballem?

Vols saber com treballem?

La vostra comunitat de propietaris necessita realitzar alguna reforma de l’edifici, pàrquing o zones comunes? Sou propietaris d’un habitatge unifamiliar o plurifamiliar i voleu realitzar alguna millora en l’edifici? Teniu problemes d’humitats, acumulacions d’aigua en pàrquings quan plou, despreniment d’arrebossats en façanes…? El que necessiteu és una valoració per part d’un tècnic especialitzat.

Des d’Espai Blanch enviem un tècnic que analitzarà els diferents sistemes constructius de l’edifici i les seves lesions o problemàtiques, en farà un recull detallat, i n’extreurà unes conclusions per a donar solucions i fer una proposta d’actuació ajustada a la problemàtica.

Segons la problemàtica detectada s’elaborarà el document de treball: aquest pot ser un informe tècnic, un projecte,…

Existeixen molts tipus d’informe tècnic, tals com anàlisi i reparació de deficiències, de millora de les condicions actuals d’algun element de l’edifici o l’envolvent…

Us prepararem un informe o projecte totalment personalitzat, amb fotografies, analitzant els diferents sistemes constructius; identificarem les lesions una per una, amb diferents fotografies, localitzacions i diagnosis. Realitzarem un diagnòstic de les mateixes, buscant les causes directes i indirectes i n’extraurem unes conclusions. La nostra proposta d’actuació estarà formada per uns treballs previs, els diferents sistemes de reparació i fases d’intervenció. A part, generarem un seguit de plànols, molt útils per a veure les diferents propostes d’actuacions i per a les empreses encarregades dels futurs treballs, un estat d’amidaments amb totes les partides i treballs a realitzar i un pressupost aproximat d’execució material.

Els amidaments us serviran per a poder contactar diferents empreses per a que us facin un pressupost equilibrat i el més ajustat possible, i que tots parteixin de les mateixes partides base per a realitzar les diferents intervencions, sense partides de més o de menys, evitant els possibles sobrecostos o sobrevaloracions de pressupostos. Realitzarem una revisió i comparativa per a què escullin el més ajustat a les seves necessitats amb les màximes garanties fixades.

Durant les obres us oferirem un control i assessorament continuats, amb contacte directe entre el promotor i les empreses contractades. Resolent i proposant solucions als problemes que se’n puguin derivar durant l’execució.

 

Espai Blanch està especialitzat en treballs per a comunitats de propietaris i particulars que volen trobar solucions òptimes a qualsevol tipus de problemes en el seu edifici. Realitzem millores en paviments, arranjaments de façanes, reparacions de forjats i cantells de forjat, millores en acabats de façanes,… Us oferim la millor solució als vostres problemes, assessorament continuat i seguiment de les obres a realitzar.

Contacta’ns i t’explicarem les millores que podries realitzar al teu edifici.

 

Salut i Arquitectura!

No Comments

Post a Comment